top of page

הובלות: יש לקרוא ולסמן וי

עגלת משטחים חשמלית ע"י משאית רמפה גדולה

בכדי לספק את הסחורה נדרש תוואי שטח שמאפשר לעגלה לנוע במקום.יש חשיבות למבנה הרחוב שמאפשר כניסה למשאית. יש לקחת בחשבון עצים או גורם אחר מפריע לפריקה .

ללא מדרגות, דשא, אדמה וכורכר.

במידה ויש גג / שער יש לציין במעמד ההזמנה בכדי לדעת שהכלוב נכנס בגובה/רוחב.

מחיר הובלה למשטח הינו : 350 ₪ כולל מע"מ.

הובלת מנוף-משאית גדולה

יש חשיבות למבנה הרחוב שמאפשר כניסה למשאית.

אורך הזרוע עד 12 מטר (תלוי במשקל הסחורה)

לא ניתן להניף סחורה מתחת או מעל קו מתח חשמל/טלפון.

יש לקחת בחשבון עצים או גורם אחר מפריע לפריקה.

מחיר הובלה למשטח הינו : 380 ₪ כולל מע"מ.

*אפשרות לאיסוף עצמי מהמחסן שלנו במושב אמונים.

bottom of page